Tjenester

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening og driver privatpraksis uten driftsavtale. Det betyr at du må dekke utgiftene selv, men at det er kort ventetid og at du ikke trenger henvisning fra fastlege.

Timer kan bestilles per telefon, på mail eller her: https://www.ledigpsykolog.no/line-weinholdt/. Hvis det ikke ligger ledige timer ute, send gjerne mail eller melding, så finner vi ut av det. 

Har du helseforsikring kan du få behandlingen dekket. Da må du booke timen din online, eller kontakte ditt forsikringsselskap. For forsikringssaker gis time på 45 minutters varighet.  

Dersom timen avbestilles senere enn 24 timer før, eller man ikke møter til avtalen, vil det sendes ut et gebyr på kroner 600. 

Parterapi

Parterapi tilbys med utgangspunkt i metodikk fra EFT-C. For parterapi anbefales timer på 75 minutter, om ikke annet er avtalt. For parterapi tilbys også en pakkeløsning der man får 6 sesjoner x 75 minutter for kroner 8500. Dersom man ønsker dette, betales det da etter første time.  

Terapi og veiledning

Jeg tilbyr individualsamtaler, av kortere og lengre varighet, for ungdommer, voksne og eldre. Videre tilbyr jeg samtaler og veiledning til pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse. Førstegangssamtalen er på 60 minutter, ut over det benytter vi 45 minutters timer dersom ikke annet er avtalt. 

Terapi for hørselshemmede og døvblinde

Jeg er utdannet tolk for døve, døvblinde og døvblitte (1998), og har jobbet med dette i flere år. Jeg tilbyr derfor terapi som foregår på norsk tegnspråk, eller en annen kommunikasjonsform som passer for deg. 

Videre vil jeg kunne jobbe terapeutisk med ulike utfordringer knyttet til vansker i forbindelse med syn og hørsel, da denne utdanningen også belyser temaer knyttet til tilrettelegging og forståelse av hva ulike syns- og hørselshemminger kan føre til av utfordringer i miljøet man ferdes i, samt hva som kan avhjelpe disse utfordringene. 

Utredning 

Jeg har lang og bred erfaring med å utarbeide diverse utredninger og erklæringer. Blant annet utredning av psykisk lidelse, evnenivå (WAIS-IV), og spesialisterklæringer til NAV. 

Jeg vil likevel oppfordre til at man ved behov for dette, tar kontakt med fastlege for henvisning til DPS eller BUP, da dette er et tilbud man kan motta fra offentlig helsevesen. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan vi ta en prat om hvorvidt det er hensiktsmessig, og kan la seg gjøre i min privatpraksis. 

Samarbeid med overlege i psykiatri

Jeg samarbeider med overleger i psykiatri ved Psykolog-Psykiatergruppen, så dersom du er i behov av medisiner o.l kan jeg henvise for medisinvurdering og oppfølging av dette.  

Prisliste 

Psykoterapi, 45 min.

Individualsamtaler, oppmøte og video

1290 NOK

Psykoterapi, 60 min.

Første samtale, avtalte individualsamtaler og parsamtaler

1600 NOK

Parterapi og familiesamtale, 75 min.

Terapi med foreldre og barn, foreldreveiledning, samt parsamtaler. 

1850 NOK

Offentlig instans, per 45 min.


1400 NOK


Parterapi 6 sesjoner, 75 min.  


8500 NOK

Erklæring og utredning, 30 min.

Dette per 1/2 time brukt på vurdering og skriving av erklæringer og utredningsrapporter. Utredning må avtales på forhånd.  

800 NOK

Priser vil justeres i henhold til konsumprisindeks en gang hvert år. Neste justering blir 1. januar 2025.