Om meg

Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi, utdannet ved UiO (2011). 

Jeg startet mitt virke som psykolog, ved en døgnpost for unge voksne med psykoselidelse (2012-2014). Deretter arbeidet jeg innen offentlig psykisk helsevern (DPS og BUP, 2014-2021). De siste årene har jeg hatt en stilling ved familiehuset i Tønsberg og Re kommune (2021-2023).  

Jeg har behandlet og utredet de fleste psykiske lidelser, men de siste årene har jeg jobbet spesielt mye med livskriser, selvfølelse, depresjon, angst, bipolar lidelse, traumer, psykisk lidelse og kognitive vansker. 

I tillegg til individualterapi tilbyr jeg parterapi og pårørendesamtaler. 

Min teoretiske forankring er innen Recovery. Det vil si at terapien vil ta utgangspunkt i hva som behøves for å leve det livet du/dere ønsker. Som terapeut, bistår jeg i dette, enten man behøver å dempe symptomer, eller å finne ut hvordan man kan leve godt med det man har av utfordringer. 

I arbeidet benytter jeg et mangfold av metoder, avhengig av hva du/dere er i behov av. Jeg har, i løpet av min 5-årige spesialistutdanning, tatt en fordypning innen karakteranalyse. I tillegg har jeg gått en rekke kurs, blant annet innenfor "Illness management and recovery", ulike emosjonsfokuserte retninger (ISTDP, EFT), samt behandling av traumer (EMDR, Prolonged Exposure for PTSD, kursserien "tryggere traumeterapeuter" i regi av RVTS). Videre har jeg skrevet spesialistoppgave om hvordan man kan benytte "Recovery" som rammeverk i psykoterapi. 

For tiden er jeg i gang med videreutdanning innen emosjonsfokusert parterapi (EFT-C), og tilbyr samtaler dersom dere som par trenger å løse utfordringer dere står overfor, eller har et ønske om å komme nærmere hverandre.      

I min behandlingstilnærming kan jeg jobbe emosjonsfokusert, dynamisk, kroppsorientert, traumefokusert, med kognitiv atferdsterapi, stressmestring og psykoedukasjon. 

Fra før er jeg utdannet tolk for døve, døvblinde og døvblitte (1998), og snakker flytende tegnspråk, så jeg vil kunne gi terapi til deg som behøver en tegnspråkkyndig psykolog, eller annen tilpasset språklig terapi som følge av hørsels- og synsproblematikk.